Sunday, January 1, 2012

*** VƯỢT THOÁT - KHO BÁU
                                      VƯỢT THOÁT


 THƠ CHÂN LIỄU


Y VÀNG THANH TỊNH CÕI VÔ TRANH

TRANG NGHIÊM THÂN TƯỚNG PHÁP MÔN HÀNH

TRÍ TUỆ RẠNG SOI VỪNG NHẬT NGUYỆT

TỪ BI VÔ LƯỢNG CỨU QUẦN SANH

GIÁC NGỘ TÌM CẦU NƠI BỂ THÁNH

GIẢI THOÁT THÂN TÂM PHẬT ĐẠO THÀNH

AN NHIÊN TỰ TẠI TA BÀ KHỔ

SEN HỒNG VƯỢT THOÁT CHỐN BÙN TANH.

Kính mời xem bài "Như Giọt Nước Lá Sen"TỊCH LẠC

Năm uẩn thảy đều không

Có chi là gánh nặng

Tự chuyển hóa thân tâm

Đó mới mong diệt khổ

Tâm như đài gương sáng

Trí tuệ giác thường hằng

Luân hồi không tái sanh

Tâm không thường tịnh lạc.


TKN THÍCH CHÂN LIỄU

 thichnuchanlieu@gmail.com
THANH XUÂN

Năm trước gặp thanh xuân

Má hồng khoe đào lý

Năm nay gặp thanh xuân

Tóc xanh đầu đã bạc

Người đời trong giấc mộng

Trôi nhanh như nước chảy

Tâm xưa nay chẳng ngộ

Sanh tử làm sao qua.---------------------------------KHO BÁU

Người thấm nhần CHÁNH PHÁP

Thanh lọc thân và tâm

Sống trong niềm hạnh phúc

Thiền định thật an lạc

Như kẻ tìm kho báu

Được lợi lớn cho mình

Hiền trí điều phục tâm

Tham ái chẳng mong cầu

Như tảng đá kiên cố

Bão tố không lay động.


(KINH PHÁP CÚ)

 Trích: Trăm Ngàn Muôn Kiếp Không Dễ Gặp
  http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/2011/07/tram-ngan-muon-kiep-khong-de-gap.html  TUỆ

Định tâm ấy là tuệ

Tâm ý định là Phật

Dụng ý vốn không sanh

Tự tâm tập thành tánh.

        ***
Định Tuệ biết nguyên nhân

Tu Tuệ lìa các vật

Tâm mê Pháp Hoa chuyển

Tâm ngộ chuyển Pháp Hoa.

         ***
Không định mới cần niệm

Kinh nghĩa không rõ ý

Có niệm, niệm thành tà

Có không đều chẳng kể.

           ***
Phật tâm ta tự thấy

Diệt sinh từng hơi thở

Thấm nhuần chân diệu pháp

Chứng Phật đạo nhiệm mầu.  


 Kính mời xem bài viết "An Cư Kho Báo Niềm Tin Và Trí Tuệ" theo link:
  http://lotus-lantern-canada.blogspot.com/2011/06/cu-kho-bao-niem-tin-va-tri-tue.html
CHUYỆN VUI ĐỜI VÀ ĐẠO

*HỎI ĐẠO

-      Sư tỷ à! Tiểu muội hỏi đạo nha!
      Tại sao con người ai cũng phải già, rồi cũng phải chết vậy.

-      Vô thường!

-      Nhưng mà Tiểu muội thì lại không muốn già, cũng không muốn chết.

-      Vô ngã!

-      Cái gì là vô thường rồi vô ngã” Tiểu muội không hiểu gì hết?

-      Vô minh!

-      Tiểu muội giận à nghen! Thôi không học, không hỏi cũng không muốn tu nữa!!!

-      Vô duyên!

-      Hả?!!

-    À!  Ý của Sư tỷ là, cái gì Tiểu muội cũng không muốn, thì vô duyên với đạo đó mà.
----------------------------------------------------------------