Friday, April 1, 2011

*** HỌC HẠNH CỦA ĐẤT

Cư-sĩ Chính-TrựcNgày mai ai cũng chết

Ngày nay không tranh cãi

Muôn sự không còn mãi

Gắng giữ tâm thanh tịnh
 
Xin học hạnh của đất

Nhận chịu của thế gian

Thơm tho và hôi thúi

Hóa thành đóa hoa tươi

-ooOoo-

Người không sương gió khó thành công.

Người không khổ đau sao ngộ đạo.