Friday, July 1, 2011

*** CHỮ NHẪN QUANH TA


Tác giả: Kiều Xuân Cảnh

“Theo tôi, hạnh phúc có nghĩa là ít đau khổ. Nếu không chuyển hóa được đau khổ thì không thể nào có được hạnh phúc” Đấy là câu đầu tiên của những dòng mở đầu cho tập sách “GIẬN” mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh muốn gởi đến cho mọi người.
Điều này đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng Thiền sư muốn nói “GIẬN” là sự đau khổ là nội kết triền phược, để sau đó Ngài dẫn dắt chỉ cho chúng ta phương cách chuyển hóa những tâm hành sân hận kia. Cũng bởi vì: “sân hận không bao giờ dập tắt sân hận. Chỉ có tâm từ mới diệt lòng sân”. Đó là giáo từ của Đức Phật, nhưng người muốn có được tâm từ thì điều tất yếu trước tiên phải có lòng kiên định để tu tập đức tính nhẫn nhịn.
Trong tập sách “MINH ĐẠO GIA HUẤN” đã mở cho ta 5 điều để thực hành chữ NHẪN như 5 khuôn vàng trong cách hành xử đấy là:
1/. “Phụ tử nhẫn chi, tự toàn kỳ đạo”. Tức là cha con biết nhịn nhau sẽ trọn vẹn được đạo cha con.
2/. “Phu phụ nhẫn chi, linh tử bất cố ”. Tức là vợ chồng biết nhịn nhau, con trẻ chẳng bị côi cút.
3/. “Huynh đệ nhẫn chi, gia trung vô hại”. Nghĩa là anh em biết nhịn nhau, thì trong nhà không bị tổn hại.
4/. “Bằng hữu nhẫn chi, kỳ tình bất sơ ”. Nghĩa là bạn bè biết nhịn nhau, tình bạn sẽ không bị xa cách.
5/. “Tự nhẫn chi, nhân ái lạc”. Nghĩa là tự mình biết nhịn, thì mọi người sẽ yêu mến vui vẻ.
Với tâm thành, tôi mạo muội muốn được góp phần nhỏ của mình, chuyển tải những điều chỉ dạy trên bằng âm điệu của THƠ qua thể loại Đường luật, Thất ngôn bát cú như sau: PHỤ TỬ NHẪN CHI
Phụ tử nhẫn chi đạo vẹn toàn,
Con yêu -  cha kính nét tâm son.
Chấp nê sân hận đau sao dứt,
Hỉ xả bao dung phúc hẳn còn.
Cha mẹ tình thâm chăm uốn nắn,
Cháu con hiếu thảo giữ vuông tròn.
Chuyển lời “gia huấn” thơ trao gởi:
NHẪN lắng vùi sâu ĐẠO vút non.

PHU PHỤ NHẪN CHI
Phu phụ nhẫn chi trẻ đẹp đời,
Nhịn nhường hòa thuận sống vui tươi.
Cơm sôi bớt lửa cơm nào cháy,
Quả chín nương tay quả há rơi.
Chuyện khó biết kìm vui lắm kẻ,
Điều thường hay chấp khổ bao người.
Vì con bóng cả nên chung sức,
Chữ NHẪN chia đều không để lơi.
HUYNH ĐỆ NHẪN CHI
Huynh đệ nhẫn chi khỏi hại nhà,
Niềm vui không chỉ mẹ và cha.
Xóm làng khâm phục tình đoàn kết,
Dòng họ mừng vui nếp thuận hòa.
Hạnh phúc hẳn nhiên ngày kết trái,
Tin yêu chắc chắn lúc đơm hoa.
Dặn lòng gìn giữ hoài tươi thắm,
Chẳng đợi ai ngoài ta nhắc ta.

BẰNG HỮU NHẪN CHI
Bằng hữu nhẫn chi đẹp chữ tình,
Lòng như nắng sớm sáng lung linh.
Dẫu anh quyền quí không cầu cạnh,
Dầu chị cơ hàn chẳng rẻ khinh.
PHẢI - TRÁI phân bua vui sáng tỏ,
ĐÚNG - SAI giải thích thỏa phân minh.
Núi sông cách trở nhưng nào cách,
Luôn thấy bên nhau bạn với mình.

TỰ NHẪN CHI
Tự nhẫn chi thêm được mến yêu,
Niềm vui hẳn sẽ nhận hơn nhiều.
Tránh không mắc phải lời “gai góc”,
Giữ khỏi rơi vào thói tự kiêu.
Núi oán kia kìa còn lắm lắm,
Đời vui đây đấy đặng bao nhiêu?!
Khấn cầu Chư Phật xin gia hộ:
Chữ NHẪN trong con vẹn mọi điều