Sunday, May 1, 2011

*** Thơ Như HUỆ Như SEN

Tác giả: THANH THANH
GIỮA MÙA CHAY THANH TỊNH

LÒNG NHƯ HUỆ NHƯ SEN 

DÒNG NƯỚC TRONG NHƯ KÍNH

SOI TỪNG KIẾP NHÂN SINH

                 ****

TÂM NHẸ TÊNH DANH LỢI

NGHE TIẾNG CƯỜI CỎ CÂY

RỘN RÀNG ÂM THANH MỚI

THÂN NHẸ NHƯ ÁNG MÂY.