Tuesday, November 1, 2011

*** NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ - QUÉT RƠI PHIỀN NÃO - THẤY ĐẠONUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ


Sự sống nảy sinh từ cõi chết
Thất bại, người mẹ thành công

Quy luật cuộc sống sinh tồn

Dẫu chưa có những điều mơ ước

Em ơi, đừng tuyệt vọng

Phải nuôi dưỡng ước mơ

Cho dù ước mơ kia chỉ là mơ ước

Nhưng nó là ngọn nến cuối đường hầm

Thôi thúc người ta vượt qua bóng tối

Ước mơ như ngọn lửa soi đường

Đốt lên niềm tin, hy vọng tương lai

Em ơi, đừng tuyệt vọng

Cuộc sống có muôn ngàn cái đích Vươn tới

Hãy chọn cho mình một lối đi riêng

Em sẽ thấy, cuộc sống này đáng yêu biết mấy

Trời trên đầu vẫn xanh

Đất dưới chân vẫn bình yên,

Nồng ấm vào mỗi sớm mai,

Chim vẫn hót đầu cành

Hoa vẫn nở bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông

 Em ơi, đừng tuyệt vọng

Em ơi, đừng tuyệt vọng

Hãy nuôi dưỡng ước mơ”

(Nguyễn Văn Trình).
------------------------------------------------------------------------------
Quét rơi phiền não


Chiều chiều con quét lá vàng

A Di Đà Phật muôn vàn thản nhiên

Xua tan bao nỗi ưu phiền

Vườn hoa thiền tịnh hiện tiền yên vui

Đường tu chăm chỉ không lùi

Nâu sồng ý nguyện xa mùi thời gian

Bấy lâu trong ánh đạo vàng

Lòng riêng thoát khỏi xốn xang sự đời

Giờ đây biển khổ chơi vơi

Mênh mông lẳng lặng muôn nơi tựu về

Sân chùa gom lá Bồ đề

Quét rơi phiền não làng quê an hoà.
 
Thích Nguyên Hưng

*************************************************************************
                                                                
                                                                   THẤY ĐẠO  

 Thấy đạo mới tu đạo
Chẳng thấy lấy gì tu
Tánh đạo như hư không
Hư không tu chỗ nào?
Khắp xem người tu đạo
Vạch lữa tìm bọt nổi
Chỉ như người gỗ máy
Đứt dây cũng phải ngừng.

                                                 LỜI PHẬT DẠY:

Người có chánh tín là người gieo trồng các căn thiện lành từ vô lượng, người có chánh tín vô lượng phước đức là người không hề cố chấp tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tức là không chấp ngã cũng không chấp pháp.


(KINH KIM CANG)


**********************

Sau khi Như Lai nhập diệt, người nào sống chuyên cần tin tấn, tỉnh giác, chánh niệm, từ khướt mọi tham ái thế gian, luôn luôn phát triễn thiền định, xem chính mình như hải đảo của mình, chính là chỗ nương tựa tốt nhất. Người đó sẽ bước ra khỏi con đường phiêu bạc vô định  của cuộc sống đầy đau khổ phiền não và cạm bẩy.

(KINH DI GIÁO)